Türkiye’de Franchise Otele Gösterilen Yoğun İlgi

Türk yatırımcılar son dönemlerde yapılan otel yatırımlarında franchise yöntemini tercih
etmeye başlamıştır. Yapılan son araştırmalar ışığında söylemek gerekir ki şu an Türkiye’de
bulunan şehirlerin yüzde yetmişinde bir uluslararası otel zinciri bulunmaktadır. Altı
uluslararası otel zinciri, 200 üzerinde otel işletmektedir. Bunların yüzde seksen beşi franchise
olarak işletilmektedir. Uluslararası otel zincirler önümüzdeki dönemler için stratejik olarak
franchise ile büyüme markalaşma stratejisini tercih etmişlerdir. Bu strateji Türk
yatırımcılarının gözdesi konumuna erişmiş ve en çok tercih edilen tür haline gelmiştir. Türk
otel yatırımcıları, işletmelerini kendileri yönetmek istiyor. Gerekli durumlarda müdahale
yetkisine sahip olmak istiyor. Bu istekleri karşılayan otel yatırım türü olarak franchise
karşımıza çıkıyor.
Peki otelcilik sektöründe yatırımlar son yıllarda nede arttı? Neden otelcilik sektörü tercih
edilmeli?
Günümüz dünyasında en hızlı büyüyen ve gelişen sektör turizm sektörü olarak bilinir. Buna
paralel olarak otelcilik dünya çapında ünü ve bilinilirliği olan marka zincirlerinin izledikleri
yol sayesinde en çok tercih edilen yatırım alanı oldu. Ekonomik krizler, siyasi etmenler ve
benzer olumsuz durumlara rağmen bazen sarsılsa bile turizm her zaman varlığını ve gücünü
korudu. Otel yatırımları ve turizm sektörü her zaman yükselen trend kavramıyla örtüşmüştür.
Bu yüzden son yıllarda otel yatırımları ve özellikle franchise satın almaları büyük ilgi
görmektedir.
İkinci bir soru ise neden bağımsız bir otel işletmek yerine franchise tercih ediliyor?
Her otel yatırımcısı sektöre adım atarken bu soruya yanıt arayabilir. Yatırım yaparken elbette
her otel yatırımcısı kendi markasını oluşturarak pazarlamak ve işletmek isteyebilir. Ancak
yeterli tecrübe, eğitim ve donanıma sahip değilse pazarda tutunması çok mümkün olmayabilir.
Bu noktada alanında uzman ve ün yapmış bir markanın bünyesinde otel işletmek, mevcut bir
pazar konumuna sahip olmak ve rekabette güçlü taraf olmak franchise ile gerçekleşebilir.
Pazarda alanında güçlü ve bilinilirliği yüksek çok fazla marka varken başarılı, güçlü ve karlı
olmanın, uluslararası pazara girmenin yolu franchise bir marka ile el sıkışmaktır. Otelcilikte
franchise markaların tercih edilme sebepleri; sektöre güçlü bir giriş yapmak, marka
bilinilirliği, pazarlama alanında güçlü duruşu, rekabet içerisinde diğer markalar arasından
sıyrılabilme potansiyeline sahip olma, uluslararası şirketlere satış ve uluslararası şirketlerden
satın alma avantajları, bağımsız otel işletmelerine göre oteli daha az maliyet ile işletebilme,
eğitim desteği, işletmeye ait prosedürler, mevcut kaliteli standartlara sahip olma, muhasebe alt
yapısı, müşteri bağlılığı, sadakat programlarına sahip olma olarak sıralanabilir.
Tüm bunlar dikkate alındığında franchise bir seçenek olmaktan çıkarak tercih edilen bir
mecburiyete dönüşüyor. Franchise otel işletme sistemi otel yatırımcılarının aldığı en doğru
karar niteliği taşımaktadır. Franchise otel markaları yalnızca ulusal değil artık uluslararası
düzeyde de bulundukları şehirleri pazarlama gücünü elinde barındırmaktadır. Otelcilik
sektöründe yeterince bilgiye, donanıma, tecrübeye ve beceriye sahip olmayan otel
yatırımcıları, franchise ile her türlü eğitim desteğini alarak bilgi ve deneyim kazanmakta ve
böylece otelini başarıyla işletmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir