Otelcilikte Bir İşletme Modeli Olarak Franchise

Bir yatırımcı olarak bilinen bir marka ile çalışmak istiyorum derseniz, franchise tam
anlamıyla size uygun bir işletme modelidir.
Franchise işletme modelinde otel yatırımcısı otelde, idari işlerde ve işletmenin başında kendi
atadığı bir genel müdürle iş birliği içinde çalışır. Genel müdürün sorumluluğu franchise
firmanın markasını öne çıkarmaktır ve otelin her bölümünde kurallarını uygulamak gibi bir
görevi vardır. Bununla birlikte firma otelde olmasa bile kontrollerini yapar, otelin imajını ve
çalışanların kalitesini arttırmak için her türlü bilgi ve paylaşımı sağlar. Otelin kalite ve
başarısını arttırmak hem yatırımcı hem de misafirlerin devamlılığını sağlamak için çalışır. Bu
modelin faydaları şu şekilde sıralanabilir; markanın gücünden faydalanmak, reklam ve tanıtım
avantajlarını kullanmak, açılış işlemlerinde kolaylık ve işletmecilik tecrübesi, var olan
işletmelerde kalitenin yükseltilmesi, standart ve altyapının güçlü temellere dayanması, azalan
maliyetler, sürekli eğitim ve teknoloji katkıları, memnuniyetin devamlılığı, eksiklerin
profesyonelce yanıtlanması, ortak hareket edilerek işletmelerin karşı karşıya gelecekleri risk
ve işletmecilik sorunları en aza indirmek, standart yönetim, muhasebe, satış ve depolama
görevlerini yerine getirmekle görevlidir.
Franchising ve Bayilik Birbiriyle Karıştırılmamalı
Günümüzde bayilik ve franchising fazlasıyla karıştırılan iki kavramdır. Oysa küçük görünen
fakat aslında keskin ayrıma sebep olan farklılıklar gösterirler. Bu nedenle bayilik ve
franchising birbirinden farklı şeyler olarak kabul edilmelidir.
Bayiler kapılarına kendi isimlerin astıkları için franchise kavramı içinde
değerlendirilemiyorlar. Ayrıca bayilerden ücret alınmıyor ve hatta bayilere kar bırakılıyor.
Bayi toptancıdan kendi adına aldığı malı müşteriye satan, tamamen bağımsız olan, üretici ile
tüketici arasındaki aracı konumundadır. Franchisee ise isim hakkını satın aldığı markanın
bünyesinde belli bir ürün veya hizmeti, belli standartlarda üreten veya pazarlayan yatırımcı
konumuna sahiptir. Franchisee, bayilikten farklı olarak markayı kullanmak için başlangıçta
veya franchising sözleşmesi boyunca belirli ücretler öder. Ödediği ücret karşılığında ise
markadan her türlü desteği görür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir